Contributie 2024

Jong Talentklas

€ 470,- per jaar.
Contributie voor wekelijkse lessen in de lesplaats.

Talentklas

€ 785,- per jaar
Contributie voor wekelijkse lessen in de lesplaats en maandelijkse zangdagen en  exclusief de aanschaf van een solfègeboekje.

Junioren
Nationaal Kinderkoor
Nationaal Jongenskoor
Nationaal Vrouwen Jeugdkoor*
Nationaal Gemengd Jeugdkoor*

€ 785,- per jaar
Contributie voor wekelijkse lessen in de lesplaats en de landelijke studiedagen en exclusief de aanschaf van solfègemateriaal.
Voor buitenlandse reizen en het jaarlijks koorweekend geldt een eigen bijdrage.

* De oudste en zeer ervaren zangers volgen geen wekelijkse lessen meer in de lesplaats. Zij studeren zelfstandig alle muziek en repeteren alleen tijdens de maandelijkse studiedagen. De artistieke leiding bepaalt wie hiervoor in aanmerking komt. De contributie bedraagt dan € 350,- per jaar.

Bij meerdere koorleden uit hetzelfde gezin geldt een korting van 10% op de contributie. Deze korting is niet van toepassing wanneer het oudste koorlid in een van de jeugdkoren zingt en geen wekelijkse lessen volgt.

Gespreid betalen en Jeugdfonds Sport & Cultuur
Er mogen geen financiële drempels zijn om mee te kunnen doen. De contributie kan zonder extra kosten gespreid worden betaald. Voor gezinnen die de contributie financieel niet kunnen dragen, helpt VTN de ouders in de procedure om een aanvraag te doen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. https://jeugdfondssportencultuur.nl/

Reiskosten

Reiskosten zijn voor eigen rekening.

Inschrijfgeld

Bij aanname na auditie bedragen de eenmalige inschrijfkosten € 75,-