Contributie 2023

Jong Talentklas

€ 460,- per jaar.
Dit bedrag is voor de wekelijkse lessen in de lesplaats.

Talentklas

€ 728,- per jaar
Dit bedrag is inclusief de wekelijkse lessen in de lesplaats en de repetities tijdens de zangmiddagen en exclusief de aanschaf van een solfègeboekje.

Nationaal Kinderkoor Junior
Nationaal Kinderkoor en Solistenklas
Nationaal Jongenskoor en Solistenklas
Nationaal Vrouwen Jeugdkoor*
Nationaal Gemengd Jeugdkoor*

€ 728,- per jaar
Dit bedrag is inclusief de wekelijkse lessen in de lesplaats en de repetities tijdens studiedagen en exclusief de aanschaf van enkele studieboeken.
Voor buitenlandse reizen betalen koorleden een eigen bijdrage.

Voor een tweede en derde kind uit hetzelfde gezin wordt een korting van 15% op de contributie gegeven. Deze korting is niet van toepassing wanneer het oudste kind in een van de jeugdkoren zingt en geen wekelijkse lessen volgt.

* In speciale gevallen volgen zangers geen wekelijkse lessen. In dat geval bedraagt de contributie € 348,- per jaar. Het wel of niet ontvangen van wekelijkse lessen wordt door de artistiek leiders bepaald.

Reiskosten

Reiskosten zijn voor eigen rekening.

Inschrijfgeld

Bij aanname na auditie bedragen de eenmalige inschrijfkosten € 112,-.