Subsidiënten en sponsors

U kunt de Nationale Koren sponsoren. Als sponsor ondersteunt u een doel van grote maatschappelijke waarde. Daar krijgt u ook veel voor terug. Neem voor meer informatie contact op met de Nationale Koren via info@nationalekoren.nl.

Basissubsidie
Bijdragen aan specifieke projecten