Voor jonge kinderen worden er speciale zangklassen georganiseerd: de Jong Talentklas (5-6 jaar), de Talentklas (6-8 jaar) en het Nationaal Kinderkoor JUNIOR (8-11 jaar). Uitgangspunt is Muziek leren door Muziek.

Jong Talentklas (5 – 6 jaar)

In de Jong Talentklas leren kinderen spelenderwijs en onbewust musiceren. Door middel van zang, spelletjes en beweging ontwikkelen de kinderen muzikale vaardigheden. Het repertoire bestaat uit met name Nederlandse liederen en het luisteren naar muziek. De les vindt eenmaal in de week plaats in een van de tien lesplaatsen verspreid over Nederland. Als de muzikale basisvaardigheden voldoende ontwikkeld zijn, kunnen de kinderen een overgangstest naar de volgende niveaugroep doen: de Talentklas.

Vraag een proefles aan voor de Jong Talentklas via info@nationalekoren.nl.

Voorbeelden repertoire:

 • Zagen zagen wiedewiedewagen
 • Laat ons samen gaan dansen
 • Papegaaitje leef je nog?
 • Opa bakkebaard

Talentklas (6, 7 en 8 jaar)

In de Talentklas leren kinderen spelenderwijs bewuster te musiceren. Door middel van zang, spelletjes en beweging ontwikkelen de kinderen muzikale vaardigheden. Wij maken stappen naar het lezen van eenvoudige ritmes en melodieën met tools als relatieve solmisatie, handgebaren en ritme-taal. Zodra de kinderen eraan toe zijn wordt er ook huiswerk opgegeven. Het repertoire bestaat uit met name uit Nederlandse liederen en af en toe een uitstapje naar Frans, Duits, Italiaans en Engels. Kinderen maken in deze groep voor het eerst kennis met canon zingen.

Ongeveer 10 maal per jaar vindt er op een zaterdag of zondag een zangmiddag plaats op een centrale plek in Nederland. Alle kinderen uit de Talentklas die wekelijks les hebben in diverse lesplaatsen komen nu samen als koor om het repertoire te oefenen. Hier wordt de basis gelegd voor het samen zingen en een koorklank vormen.

Twee maal per jaar treedt de Talentklas op tijdens een familieconcert, soms in combinatie met het Nationaal Jongenskoor of het Nationaal Kinderkoor. In aansluiting op de Talentklas kunnen de kinderen auditie doen voor het Nationaal Kinderkoor JUNIOR.

Vraag een proefles aan voor de Talentklas via info@nationalekoren.nl.

Voorbeelden repertoire:

 • Kom Iwanowitsj
 • Al die willen te kap’ren varen
 • De rivier de Rhône
 • Sur le pont
 • Fra’ Martino

Nationaal Kinderkoor JUNIOR
(jongens/meisjes 9, 10 en 11 jaar)

Het Nationaal Kinderkoor JUNIOR heeft een eigen repertoire dat weer voortbouwt op de muziek van de Talentklas.

Door middel van zang, spelletjes en beweging ontwikkelen de kinderen muzikale vaardigheden en passen opgebouwde kennis toe. Net als in de Talentklas gebruik gemaakt van de tools relatieve solmisatie, handgebaren en ritmetaal om de ontwikkeling van melodische en ritmische geletterdheid te bevorderen.

Meerstemmigheid, ensemblezang, stemvorming, uitspraak vreemde talen, muziektheorie en solfège worden geïntegreerd aangeboden tijdens de wekelijkse lessen en tijdens de maandelijkse repetities. Het repertoire bestaat uit (volks)liederen, canons, meerstemmige liederen in talen als Nederlands, Engels, Duits, Italiaans, Latijn, Zweeds, Ests, Japans.

Maandelijks verzamelen alle kinderen uit het Nationaal Kinderkoor JUNIOR voor een landelijke zangmiddag op een centrale plek in Nederland. Er zijn meerdere concerten per jaar, bijvoorbeeld in combinatie met een ander koor van de Nationale Koren of soms een medewerking aan een orkestproductie.

In een les/repetitie komen aan bod:

 • muzikale ontwikkeling
 • vocale ontwikkeling (stemgebruik, uitspraak vreemde talen)
 • ontwikkeling muzikale geletterdheid (horen, lezen, schrijven), ook wel solfège genoemd

Na het Nationaal Kinderkoor JUNIOR kunnen de kinderen auditie doen voor het Nationaal Kinderkoor (j/m) of Nationaal Jongenskoor.

Voorbeelden repertoire:

 • The Old Song (Edvard Grieg)
 • Cuckoo (Benjamin Britten)
 • Die beste Zeit (Melchior Vulpius)
 • Okasroosike (Arvo Pärt)

Muziekpedagoog en dirigent

Audities en aanmelden